Hvor finder jeg mere information omkring optagelsesforløbet til SSR?


Under Ansøgning finder du tid og sted for kommende informationsmøder og optagelsesforløb.

Kan jeg være tjenestegørende i Forsvaret og samtidig være medlem af Hjemmeværnet?


Ja det kan du godt.

Dine forpligtigelser i Forsvaret har første prioritet, da dine aktiviteter i Hjemmeværenet skal foregå i din fritid.

Har du en nøglefunktion i forsvaret kan du ikke være medlem af Hjemmeværnet.

Hvad er basiskravene for at søge om deltagelse i optagelsesforløbet hos SSR?


Du skal være dansk statsborger og medlem af Hjemmeværnet. Du skal yderligere kunne godkendes til minimum fortrolig.

Behøver jeg at gennemgå optagelsesforløbet for at blive optaget i SSR?


Nej, der er mulighed for at søge ind i staben såfremt du har særlige kvalifikationer.

I såfald kommer du igennem et særskilt optagelsesforløb hvis du skal bestride en nøglefunktion. Alternativt vil du blive optaget efter en ansættelsessamtale.

Der gives yderligere information omkring stillinger ved staben på informationsmøderne som du finder under ansøgning.

Jeg ønsker på sigt at søge ind til Frømandskorpset eller Jægerkorpset, hvad kan jeg bruge SSR til?


Du vil få en god fysisk og ikke mindst faglig platform, som kan bruges i dit videre forløb. Yderligere vil du få et godt kendskab til dig selv igennem optagelsen, relevante kurser og øvelser samt dit øvrige virke i SSR. Vi anbefaler derfor også at folk bruger et par år hos SSR før de søger videre

Jeg har en fuldtidskontrakt med Forsvaret - kan jeg deltage på optagelseskurset til SSR?


Ja, men du skal også være medlem af Hjemmeværnet for at kunne deltage.

Jeg er ikke medlem af Hjemmeværnet kan jeg alligevel søge om optagelse i SSR?


Hvis du ikke er tjenestegørende skal du først søge om optagelse i Hjemmeværnet før du kan søge om deltagelse i optagelsesforløbet hos SSR.

Hvis du er tjenestegørende kan du godt søge men at det skal godkendes af din chef. Dvs. at han / hun skal skrive under på kursusansøgningen.

Skal jeg investere i specielt udstyr, som skal bruges i forbindelse med optagelsesforløbet?


Som udgangspunkt skal du ikke investere i ekstra udstyr for at kunne gennemføre optagelsesforløbet.

Du vil få udleveret en pakningsliste, som vil guide dig omkring det grej du skal bruge. Langt det meste vil du allerede have fået udleveret i forbindelse med din optagelse i Hjemmeværnet.
Det er dog tilladt at indkøbe og bruge småting som eksempelvis lygter, støvler, underbeklædning, handsker m.v.

For SSR handler det om at alle deltagere i optagelsesforløbet som udgangspunkt stilles lige med hensyn til udstyr og grej.

Er der faglig viden jeg med fordel kan tilegne mig inden jeg søger optagelse?


Udover at være i tilstrækkelig fysisk form til at kunne honorere de fysiske krav vil det ydermere være en fordel hvis du tilegner dig færdigheder inden for orientering. Du kan med fordel benytte kompendiet Kortlære H.8130.

Du kan inden optagelsen med fordel tilegne dig Hjemmeværnet eller Forsvarets sygehjælper kursus.

For at forbedre dine enkeltmandsfærdigheder indenfor patruljetjeneste kan du med fordel deltage på Hjemmeværnets Grundlæggende og Videregående Patruljekurser GPU og VPU. GPU består af 4 forlængede weekender. VPU består af 3 weekender og 1 uge. Omdrejningspunktet under kurserne er patruljetjeneste.

Hvor meget tid skal jeg afsætte til fysisk træning inden optagelsen?


Det afhænger af din grundform og hvad du tidligere har trænet. Under fysiske krav finder du i bunden af siden et link til nogle træningsprogrammer.

Udgangspunktet for optagelsen er at jo bedre form du er i når du starter, jo mere overskud har du, når øvelserne bliver mere komplekse og udfordrende.

Hvilken slags støvler må jeg anvende under optagelsesforløbet?


Støvlen skal være helt sort. Overfladen skal være i skind eller evt. codura, men skal kunne sværtes. Længden skal overstige 24 cm målt fra top til bund. Støvlen skal yderligere være forsynet med snøre som lukke-mekanisme.

Det betyder at man godt må anvende andre støvler end Hæren og Hjemmeværnets udleverede støvler M/58, M/03 og M/05, såfremt de opfylder kravene. Af støvlemærker til selvindkøb kan nævnes mærkerne Meindl, Lowa og Bates.

Vælger du en støvle med gore-tex skal du være opmærksom på, at de ikke tørrer lige så hurtigt som en traditionel læderstøvle og du derfor kan gå rundt med våde fødder i lang tid.

Under fysiske krav finder du i bunden af siden et link til information omkring påklædningsbestemmelser under optagelsesforløbet.

Forpligter jeg mig til udsendelse i SSR?


Nej, men det vil være en god idé, at du gør dig nogle overvejelser inden du søger om deltagelse på optagelseskurset.
Tjenesten i SSR er målrettet mod at gøre alle klar til at blive udsendt til international tjeneste.

Hvor er SSR placeret i Jylland og på Fyn?


SSR har patruljer placeret i Aalborg og i Århus. Du vil som udgangspunkt blive tilknyttet den patrulje, som er tættest på din bopæl. Der er ingen patruljer placeret på Fyn og du vil formentlig tilgå en patrulje på Sjælland.

Hvordan er økonomi og løn som tjenestegørende i SSR?


Tjenesten i SSR er frivillig og ulønnet. Der er dog mulighed for at modtage en begrænset økonomisk kompensation i visse tilfælde.

Tabt arbejdsfortjeneste

I forbindelse med øvelser og uddannelser der stækker sig hen over et antal hverdage er det muligt at få Hjemmeværnets tabt arbejdsfortjeneste (TA), som en begrænset kompensation for eget løntab. Satsen for tabt arbejdsfortjeneste er beregnet udfra den maksimale dagpenge sats der i 2009 udgjorde kr. 725,00 pr. dag.
Ved kort varslet tjeneste kan der i særlige tilfælde udbetales dobbelt TA-ydelse pr. døgn.

Kørselsgodtgørelse

Der ydes kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil til og fra tjeneste. Ydelsen udbetales som en skattefri kompensation efter gældende regler udfra en takst på ca. 2 kr. pr. kørt kilometer.

Instruktørvederlag

Der udbetales lønlignende ydelser og instruktørvederlag i særlige tilfælde og vil normalt udgøre en acceptabel civil løn for 7,4 times arbejde, men vil ofte skulle kompensere for 12-24 timers frivillig tjeneste, hvorfor den reelle timeløn ikke er imponerende.

Indkommanderingsvederlag

Indkommanderingsvederlag for personel af reserven oppebæres ikke ved frivillig tjeneste i SSR.

Forsvarets internationale opgaver

Under udsendelse lønnes der i henhold til individuel kontrakt med Forsvarets Personeltjeneste (FPT), på lige fod med andet tjenestegørende personel i Forsvaret. Deltagelse i internationale operationer er frivillig for personellet i SSR.

Hvor meget tid skal jeg bruge på uddannelse og kurser om året i SSR?


Tjenesten ved SSR er både omfattende og krævende. Efter optagelse i enheden skal du være indstillet på at yde mindst 25 dages tjeneste årligt. Tjenesten er typisk fordelt på hverdagsaftener og weekender, men der kan også forekomme kurser og øvelser af typisk 1 til 2 ugers varighed. Derudover kommer personlig uddannelse og fysisk træning.

Normalt udformer man i samarbejde med sin nærmeste fører en aktivitetsplan for det løbende år således soldaten har lettere ved at tilgodese arbejde, familie, uddannelse og andre ting.

Hvor lang tid tager det at blive optaget i SSR?


22 dage fordelt over 1 weekend, 3 forlængede weekender og en optagelsesuge.
Såfremt optagelsesugen bestås med tilfredsstillende resultat bliver man optaget i SSR og tilgår en patrulje.
Derefter har man 1 års prøvetid i patruljen inden man endelig optages i enheden.